Size: 19mm, chiều dài: 231 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 120/T

HCSPA191 - Cờ lê vòng miệng