Size: 17mm, chiều dài: 211 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 120/T

HCSPA171 - Cờ lê vòng miệng