Size: 16mm, chiều dài: 201 mm,

chất liệu: Cr-V, mmạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 180/T

HCSPA161 - Cờ lê vòng miệng