Size: 12mm, chiều dài: 161 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 300/T

HCSPA121 - Cờ lê vòng miệng