Size: 11mm, chiều dài: 152 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 300/T

HCSPA111 - Cờ lê vòng miệng