Size: 10mm, chiều dài: 141 mm,

chất liệu: Cr-V, mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HCSPA101 - Cờ lê vòng miệng