Size: 6mm, chiều dài: 101 mm,

chất liệu: Cr-V,

mạ thép Chrome,

sơn bóng mờ.- 360/T

HCSPA061 - Cờ lê vòng miệng