Chất liệu tốt như hàng của STANLEY, Size:12"/300mm,

chất liệu: Taiwan SK5, 7 răng cưa/1 inch,

răng cưa chịu nhiệt,

răng cưa 2 cạnh cắt chính xác và nhanh,

sử dụng lâu dài- 48/T

HCS3008 - Cưa tay hình compa (12''/300mm)