Kích thước: 8 inch/200mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng.

Tay cầm bằng nhựa- 36/T

HCPP02200 - Kềm càng cua đầu lớn (8"/200mm)