Size: 8 inch/200mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng, tay cầm hai màu. - 36/T

HCP28208 - Kềm răng