Size: 7 inch/180mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng, tay cầm hai màu. - 36/T

HCP28188 - Kềm răng