Size: 8 inch/200mm, láng bóng và chống gỉ, tay cầm hai màu. - 36/T

HCP08208 - Kềm răng