Size: 7 inch/180mm, láng bóng và chống gỉ, tay cầm hai màu. - 36/T

HCP08188 - Kềm răng