Size: 6 inch/160mm, láng bóng và chống gỉ, tay cầm hai màu. - 36/T

HCP08168 - Kềm răng