Súng bơm 9 inch,

độ dày: 1.0 mm,

chiều dài thân súng: 235mm,

đường kính: 55mm- 24/T

HCG0909 - Súng bơm silicon