Súng bơm thân xương 9 inch,

độ dày: 0.8mm,

chiều dài thân súng: 235mm,

đường kính: 55mm- 24/T

HCG0309 - Súng bơm silicon