Bao gồm: 4 cây kềm mở phe (2 cây 180° và 2 cây 90°),

kích thước: 7inch/180mm,

chất liệu bằng thép carbon- 30/T

HCCPS01180 - Bộ 4 kềm mở phe