Kềm cắt vòng hãm trong kiểu mũi cong,

kích thước: 7inch/180mm,

đường kính đầu:1.8mm,

chất liệu bằng thép carbon- 60/T

HCCP011752 - Kềm mở phe vòng trong mũi cong