Thép Carbon.

Size: 11 inch.

Mạ Niken, nặng 710g- 20/T

HCCLW0211 - Kềm bấm khóa C (11 inch)