Size: 36 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-Mo,

Sử dụng cắt cáp nhôm và đồng,

không sử dụng cắt CASR, dây thừng, dây thép,

Vùng cắt: 500mm²- 2/T

HCCB20136 - Kềm cắt cáp điện