Size: 10 inch/250mm,

Thép carbon 55#, đen bóng- 48/T

HCCB0210 - Kềm cắt cáp điện