Size: 8 inch/200mm,

Thép carbon 55#,

đen bóng- 60/T

HCCB0208 - Kềm cắt cáp điện