Size: 6 inch/160mm,

Thép carbon 55#, đen bóng- 90/T

HCCB0206 - Kềm cắt cáp điện