Tay cầm , Độ rộng đầu đục: 4 mm,

Độ rộng tay cầm: 18 mm ,

Chiều dài 300 mm.

Chất liệu: thép carbon 45#.

Đục sắt được rèn và xử lý nhiệt. - 36/T

HCC0841218 - Đục bê tông nhọn