Trọng lượng nâng: 2 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 2,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 380mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 345N,

Khối lượng bá lăng: 12.5 kg,

đóng trong thùng gỗ- 1/T

HCBK0102 - Bá lăng xích 2 tấn