Mũi gài SDS plus, trục cốt: M22x2,

Chiều dài: 350mm, kèm mũi khoan 8x110mm,

Phù hợp gắn với mũi khoan lỗ:HCB0501  HCB0651  HCB0801  HCB1001.

Đóng gói trong ống nhựa 

HCBA13501 - Khớp nối mũi đầu gài khoan lỗ