Đường kính lõi : 100mm,

10 lưỡi TCT trên mũi,

kèm theo 1 khớp nối: 110m,

1 mũi khoan gài 8X110mm. 

HCB1001 - Mũi khoan lỗ