Đường kính lõi : 65mm,

8 lưỡi TCT trên mũi,

kèm theo 1 khớp nối: 110m,

1 mũi khoan gài 8X110mm.

Đóng gói trong hộp màu

HCB0651 - Mũi khoan lỗ