Đường kính lõi : 50mm,  

5 lưỡi TCT trên mũi, kèm theo 1 khớp nối: 110m, 1 mũi khoan gài 8X110mm.

Đóng gói trong hộp màu

HCB0501 - Mũi khoan lỗ