Gồm 1 mỏ lết hai miệng size:

9-14mm &15-22mm,

1 mỏ lết 1 đầu miệng size: 23-32mm.

Mạ crom. Tay cầm hai màu- 20/T

HBWS110808 - Bộ mỏ lết đa năng