top of page

Kích thước đế xoay: 4 inch,

Trọng lượng: 6.7 kg,

lực kẹp tối đa: 1300 KGS- 1/T

HBV084 -Ê tô kẹp

bottom of page