Kích thước: 200mm/8inch (tay cầm nhựa),

đường kính cán: 9.5mm,

thiết kế tay cầm  độc đáO- 48/T

HBT818 - Bay lát gạch