Kích thước: 275mm/11inch (tay cầm nhựa)

đường kính cán: 11.5mm,

thiết kế tay cầm  độc đáo- 48/T

HBT1118 - Bay lát gạch