Chiều dài: 60cm,

Độ chính xác: 0.5mm / m, trọng lượng tịnh: 790g,

thân thước được làm bằng nhôm đúc- 30/T

HBSL08060 - Thước thủy công nghiệp (60cm)