top of page

Kích đội 6 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 216 mm,

Chiều cao tối đa: 413mm,

Chiều dài di chuyển: 197mm,

trọng lượng 4.6kg- 4/T

HBJ602 - Kích đội

bottom of page