Kích đội 50 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 300 mm,

Chiều cao tối đa: 480mm,

Chiều dài di chuyển: 180mm,

trọng lượng 32.2 kg- 1/T

HBJ5002 - Kích đội 50 tấn