Kích đội 4 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 194 mm,

Chiều cao tối đa: 372mm,

Chiều dài di chuyển: 178mm,

trọng lượng 3.3 kg- 6/T

HBJ402 - Kích đội 4 tấn