Kích đội 30 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 285 mm,

Chiều cao tối đa: 465mm,

Chiều dài di chuyển: 180mm,

trọng lượng 22.3 kg- 1/T

HBJ3002 - Kích đội 30 tấn