Kích đội 2 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 181 mm,

Chiều cao tối đa: 345mm,

Chiều dài di chuyển: 164mm,

Trọng lượng 2.6 kg- 6/T

HBJ202 - Kích đội 2 tấn