top of page

Kích đội 20 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 242 mm,

Chiều cao tối đa: 452mm,

Chiều dài di chuyển: 210mm,

trọng lượng 11 kg- 2/T

HBJ2002 - Kích đội

bottom of page