Kích đội 12 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 230 mm,

Chiều cao tối đa: 465mm,

Chiều dài di chuyển: 235mm,

trọng lượng 7.4 kg- 3/T

HBJ1202 - Kích đội