top of page

Kích đội 10 tấn,

Có van an toàn,

Chiều cao tối thiểu: 230 mm,

Chiều cao tối đa: 460mm,

Chiều dài di chuyển: 230mm,

trọng lượng 6.5 kg- 4/T

HBJ1002 - Kích đội

bottom of page