Size: 42 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 2/T

HBC0842 - Kềm cộng lực