Size: 36 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 3/T

HBC0836 - Kềm cộng lực