Size: 30 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 4/T

HBC0830 - Kềm cộng lực