Size: 18 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 12/T

HBC0818 - Kềm cộng lực