Size: 14 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 16/T

HBC0814 - Kềm cộng lực