Size: 12 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng,

tay cầm 2 màu- 20/T

HBC0812 - Kềm cộng lực