Chiều dài: 200mm (8"),

Chất liệu CrV.

Kích thước điều chỉnh: 0-30mm,  

Tay cầm  hai màu mềm dẻo- 16/T

HADW131128 - Mỏ lết công