Chiều dài: 250mm (10"),

Chất liệu CrV. Kích thước điều chỉnh: 0-35mm,  

Tay cầm  hai màu mềm dẻo- 24/T

HADW131108 - Mỏ lết công